7 พันธุ์ข้าว...รับรองใหม่
01 มิ.ย. 2558

ต้อนรับ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ที่จะจัดในวันที่ 5–6 มิ.ย.นี้ กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ข้าวมากถึง 7 พันธุ์ ทั้งที่ผ่านมาแต่ละปีจะรับรองแค่เพียง 3–4 พันธุ์นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เผยถึงสาเหตุว่า เนื่องจากผลการวิจัยปรับปรุงพันธุ์หลายชนิด ทั้งข้าวเหนียว ข้าวเจ้า และข้าวสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประสบความสำเร็จในเวลาใกล้เคียงกัน คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าว จึงประกาศรับรองพร้อมกัน 7 พันธุ์
1) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข61...2) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข63...3)ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู 8974...4)...สถานการณ์ปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้
01 มิ.ย. 2558

เป็นที่คาดกันว่าราคาผลปาล์ม ณ หน้าโรงงาน จะเพิ่มขึ้นสูงกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท ได้ภายในไม่ช้านี้ เนื่องจากทุกโรงสกัดทุกโรงจำเป็นต้องแย่งซื้อผลผลิตปาล์มคุณภาพ ขณะที่อัตราการสกัดน้ำมันที่สูงกว่าร้อยละ 17 เข้ามาผลิตเพื่อลดต้นทุน...ชาวนา 3 อำเภอเชียงใหม่ยิ้มรอดภัยแล้ง แถมเกี่ยวข้าว
01 มิ.ย. 2558

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า แม้ตลอดช่วงตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค. 58 หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้ไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการปลูกข้าวนาปรัง อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอสันทราย ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งน้อยกว่าหลายพื้นที่ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากอยู่ในพื้นที่ส่งน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอหล่อเลี้ยงพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง จนกระทั่งผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้ และเวลานี้เริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว... สภาพัฒน์ฯ ระบุเลิกจำนำข้าวทำแรงงานเกษตรเตะฝุ่นเพิ่
01 มิ.ย. 2558

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1/2558 ว่า ผลกระทบจากภัยแล้งในปี 58  ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และรายได้เกษตรกรลดลง มีอัตราเฉลี่ยเพียงคนละ 5,700 บาทต่อเดือนเท่านั้น ต่ำกว่าแรงงานนอกภาคเกษตรที่มีอัตราเฉลี่ย 12,500 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นแรงงานเกษตรมีรายได้ต่ำกว่านอกภาคเกษตร 1 เท่าตัว...ชาวนาได้เฮ รัฐฯ ประกันภัยนาข้าว ปีผลิต 58 คุ้มครอง
01 มิ.ย. 2558

21 พ.ค.58 นายประจิน จันทรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงา ธ.ก.ส.จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ร่วมกับบริษัทประกันภัย 7 บริษัท เป็นผู้รับประกันภัยข้าวนาปี  ปีผลิต 2558 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.- 14 ส.ค.58 ในทุกภาคของไทย...