เรียนรู้พัฒนาเกษตรกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
07 ต.ค. 2557

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ " รุ่นที่ 1 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 90 คน เข้าร่วม โครงการฯ เมื่อวันก่อน โดย ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาด้วยทรงมีพระราช ประสงค์ที่จะให้ราษฎรอยู่ดีกินดี จึงได้จัดตั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในปี 2504 ปัจจุบัน เป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร รวมถึงพลังงานทดแทน ในทุกรูปแบบทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและไบโอดีเซล นับเป็นสถานที่สาธิตและเป็นสถานที่ให้ความรู้ และสถานที่ผลิตสินค้าคุณภาพให้แก่คนไทยและต่างชาติอีกด้วย...ประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 4
07 ต.ค. 2557

การประชุมข้าวนานาชาติ กำหนดจัดขึ้นในทุก 4 ปี โดย สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมและจะพิจารณาคัดเลือกประเทศที่มีความเหมาะสมในการเป็นเจ้าภาพร่วมเพื่อจัดงานดังกล่าว ซึ่งการประชุมข้าวนานาชาติประจำปี 2557 หรือ International Rice Congress 2014 : IRC 2014 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้...ปลูกยางพารา...ให้อยู่ได้อย่างมั่นคง
07 ต.ค. 2557

วันนี้...มีเรื่องที่น่าสนใจนำมาฝากชาวสวนยางพารา อาจเป็นเรื่องที่เกษตรกรเองก็ทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ แต่ถ้าหากปฏิบัติตามคำแนะนำแล้ว เชื่อแน่ว่า การทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกยางพาราอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงแน่นอน คำแนะนำนี้ โดยนายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ได้แนะนำว่า...ฟองน้ำห้ามเลือด นวัตกรรมจากข้าว
07 ต.ค. 2557

ฟองน้ำห้ามเลือดใช้ในห้องผ่าตัดผลิตจากแป้งข้าวเจ้า คว้าชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วน "หน้ากากอนามัยฆ่าเชื้อโรค" และ "วัสดุคอมโพสิทจากเศษยางรถ" รับโล่สุดยอดนวัตกรรมแห่งปี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิข้าวไทยฯร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2557 เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลความสำเร็จให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย หวังส่งเสริมและพัฒนาข้าวไทยที่มีคุณภาพและครองความเป็นหนึ่งในตลาดโลก...วันเวลาที่ผันผ่าน ข้าวมะลิไทย..ไฉนอ่อนหอม
07 ต.ค. 2557

เป็นที่กล่าวขานระคนสงสัยมานาน ทำไมหอมมะลิสุดยอดข้าวไทย ถึงไม่หอมหวนชวนรับประทานเหมือนเก่าก่อนไม่เพียงแต่คนไทยด้วยกันเท่านั้นที่รู้สึกรู้สา พ่อค้าต่างชาติยังบ่นให้พ่อค้าข้าวไทยได้ยิน คุณภาพข้าวไทยไม่เหมือนเดิม ไม่เพียงเท่านั้น ในเวทีโลกเรายังเสียแชมป์ให้กับชาติอื่นถึง 3 ปีซ้อน ล่าสุดการประชุมประจำปีผู้ค้าข้าวโลกครั้งที่ 5 (The rice trader world rice conference 2013) ที่ฮ่องกง เมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา “ข้าวพันธุ์ผกามะลิ” จากกัมพูชา และ “ข้าว California Rose” จากสหรัฐอเมริกา ร่วมกันครองแชมป์ข้าวดีที่สุด...