ปลูกผักในร่มโคนไม้
13 ธ.ค. 2557

ด้วยความเข้าใจกันเป็นพื้นฐานมาโดยตลอดว่า ผักมักปลูกในที่โล่งกลางแจ้งรับแดดเต็มที่ ลมโกรก หากแต่ความเป็นจริงแล้วหากจะปลูกผักไว้ใต้โคนต้นไม้ ในสวนหลังบ้านก็ทำได้ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ ๆ สูง ๆ จะทำให้ร่มไม้ช่วงที่มีแดดส่องลดปริมาณแสงลงได้ก็จะเป็นการดีต่อผักที่ปลูก...ยันราคายางแผ่นขยับขึ้นแน่นอน คาดพอใจที่60-ปีใหม่ไร
13 ธ.ค. 2557

11 ธ.ค. 57 นายพนัส แพชนะ ผู้อำนวยการตลาดกลางยาพาราสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าราคาน้ำยางสด ในขณะนี้ยังไม่ปรับตัวขึ้น รวมทั้งลดลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะเข้าสู่ฤดูเปิดกรีดยาง ทั้งนี้นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ ได้สั่งการให้สถาบันเกษตรและสหกรณ์ เร่งเข้าไปรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ แต่ขัดระเบียบที่ต้องแก้ไขให้สหกรณ์ เข้าซื้อเพื่อแปรรูปและส่งออกในเชิงธุรกิจได้จึงทำให้ล่าช้า ...การปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ
13 ธ.ค. 2557

คำถาม  การปลูกกาแฟแบบที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยเคมี มีวิธีการทำอย่างไรครับ
คำตอบ  กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ผลิตแล้วส่งออกต่างประเทศถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชที่มีการแข่งขันกับต่างประเทศสูง ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการบริโภค...เกษตรกรเมืองจันทร์ตื่นตัวเพิ่มประสิทธิภาพพริกไทย
13 ธ.ค. 2557

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ช่วยให้เกษตรกรตื่นตัว และหันมาฟื้นฟูสวนพริกไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรหรือสมาคม เพื่อผลักดันด้านการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน...กรมหมอดิน นำสูตรปุ๋ยพระราชทาน
13 ธ.ค. 2557

...ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง...” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแฝงไปด้วยปรัชญาอันลึกซึ้ง เพื่อการมุ่งมั่นกระทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ และไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศการกระทำนั้นให้เป็นที่เปิดเผย โดยพระองค์ทรง “ปิดทองหลังพระ” มาเนิ่นนาน ที่ก่อให้เกิดปรัชญาในการดำรงชีวิต ทฤษฎีในการปฏิบัติตน และโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ ...