ชมความสำเร็จโครงการพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีสะเ
15 ส.ค. 2557

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 นี้สำนักงาน กปร.จัดกิจกรรมในโครงการ “สื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ” ขึ้น โดยนำสื่อมวลชนร่วมเรียนรู้และเผยแพร่ พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร จนกระทั่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไปเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์...ปลูกข้าวปลูกใจ ยุวชนชาวนาชาติพันธุ์รุ่นใหม่
15 ส.ค. 2557

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ข้าราชการใน จ.พะเยา ผู้บริหารสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา...จันทบุรีประสบความสำเร็จการบริหารจัดการผลไม้ ปี 255
15 ส.ค. 2557

แนวปฏิบัติระบบส่งเสริมเกษตรมิติใหม่ามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาผลไม้ได้ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ์) ในการบริหารจัดการข้อมูลผลไม้ ที่จังหวัดจันทบุรี...เดินหน้าพัฒนา การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
15 ส.ค. 2557

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าตั้งศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ  เพื่อยกระดับชาวนาไทยให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาใช้ในการทำนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทนต่อศัตรูพืชที่เข้ามารบกวน ทนต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมในแต่ละพื้นที่ออกมาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น...นราธิวาสหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรหลังราคาผลไม้ตกต่ำ
15 ส.ค. 2557

ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายวีระพงค์ แก้วสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมกับประธานศูนย์คัดแยกผลไม้ 25 ศูนย์ ใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ผู้ประกอบการผลไม้ และตัวแทนจากเกษตรกร...